Film med syfte att informera

När vi till vardags pratar om film är det nog många som automatiskt tänker långfilm. Men det finns ju mängder med olika sorters film, och då menar vi inte bara olika genrer.

Nej, vi pratar om alla de filmer som produceras för att visa upp en specifik produkt eller tjänst. Filmer som är till för att informera, instruera eller kanske varna, filmer som görs i utbildningssyfte och så vidare.

Företagsfilm

Företagsfilmer syftar oftast till att informera om den aktuella verksamheten, inte sällan med förhoppningen om att stärka ett varumärke. En informativ och intresseväckande företagsfilm når ut till en bred målgrupp på kort tid, och kan (om den är välgjord) kommunicera ett budskap på ett både effektivt och innovativt sätt.

Oavsett om man väljer att producera en “vanlig” eller animerad företagsfilm bör man vara noga med att samla information om den tilltänkta målgruppen. Något som för övrigt gäller vid alla former av kommunikation, men eftersom en film är ett så omedelbart kommunikationsmedel behöver man försäkra sig om att man väcker mottagarens intresse på rätt sätt.

Det är en balansgång som kräver både kunskap, erfarenhet och vana från att skapa företagsfilmer av olika slag, likt dem som produceras av https://www.explainer.se/ eller av liknande företag.

Animerad reklamfilm

När det gäller animerade reklamfilmer kan de användas på lite olika sätt och i olika syfte. I Sverige används de ofta som en form av förklaringsredskap för en specifik produkt eller tjänst. Gjord på rätt sätt kan den här typen av film nå sina mottagare på ett både snabbt och engagerande sätt.

Det kan många gånger vara lättare för mottagaren att knyta an till såväl budskap som avsändare genom en animerad film. Essensen av det man vill förmedla behöver paketeras på ett sätt som gör det tilltalande, lättbegripligt och intressant på samma gång. Helst utan att det känns barnsligt eller överväldigande.

Informationsfilm

Sist men inte minst har vi genren informationsfilm. En genre som icke är att förakta då rörligt innehåll kan vara ett extremt kraftfullt verktyg – om det används på rätt sätt.

Över 80 % av alla företag använder sig av någon form av rörliga bilder, ofta film, som marknadsföringsmetod. Varför? Jo, för att den som läser/tittar på en informationsfilm minns mer än fyra gånger så mycket av innehållet jämfört med innehåll som enbart presenteras i form av text.

Därmed kan en välgjord informationsfilm öka söktrafiken till en hemsida eller någon annan typ av digital plattform med nästintill extrema proportioner. Något att tänka på inför planeringen av framtida marknadsföringsåtgärder alltså!